© 2017 by TWIPackage

Web Designed by Ideaflow

ติดต่อฝ่ายขาย

CONTACT US

โทร:  0-2385-5035
         0-2385-5030

Email: saleteam.twi@gmail.com

บรรจุภัณฑ์พลาสติก, บรรจุภัณฑ์กระดาษ, แก้วพลาสติก, แก้วกระดาษ, plastic packaging, packaging, paper packaging, paper cup, plastic cup, disposable cup

94/133 155 159 ซ.ขจรวิทย์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

สมศักดิ์ ยศพยุงศักดิ์

CEO of T.W.I. Package

บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด

 

บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูป แก้วกระดาษ แก้วพลาสติก ขึ้นรูปสูญญากาศ PVC, PS, PP, PET โดยทีมงานที่มีประสบการณ์มามากกว่า 25 ปี

 

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกแบบเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะช่วยให้สินค้าดูโดดเด่น ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า สามารถเพิ่มยอดขายได้สูงขึ้น บรรจุภัณฑ์ที่ดูโดดเด่นเมื่อจัดวางอยู่ ณ จุดขายย่อมส่งผลให้สินค้าดูมีราคา มีความน่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจต่อลูกค้า และช่วยเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจซื้อสินค้า

 

เนื่องจากบรรจุภัณฑ์เป็นองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของการตลาด บริษัทเราจึงมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนแบบและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งไม่เพียงแต่มีความรู้ทางด้านการออกแบบเท่านั้น แต่ยังมีความรู้ทางด้านการตลาด เพื่อนำมาวิเคราะห์สำหรับการออกแบบ ผู้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ของทางบริษัทจะนำหลักการและเทคนิคทางด้านการตลาดเช่น การตั้งเป้าหมาย การจัดกลยุทธ์ การวางแผนการตลาด การส่งเสริมการจำหน่าย มาประกอบเป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบ

 

ผลลัพธ์คือนอกจากลูกค้าเราจะได้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว บรรจุภัณฑ์เรายังมีความสวยงาม โดดเด่น เพิ่มมูลค่าของสินค้าไปในตัวด้วย

เกี่ยวกับ T.W.I.

หลักประกันคุณภาพด้วยประสบการณ์มากว่า 20 ปี

 

เราเน้นการทำงานที่เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการผลิตที่ได้สินค้า ที่ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าอย่างทันเวลา โดยถือเป็นหัวใจของการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้ ดำเนินการนำระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 เข้ามาใช้ในบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของการผลิต และการให้บริการแก่ลูกค้า

 

ในปัจจุบันบริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล ISO 9001:2008, ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เน้นการปรับปรุงและควบคุมระบบการผลิต ระบบการบริหาร  ซึ่งภายในปี 2554 องค์กรได้มุ้งเน้นการทำระบบ GMP/HACCP เป็น ระบบการจัดการและควบคุมการผลิตด้านผลิตทางด้านผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่ใช้กับอาหาร รวมทั้งเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการกับพลังงานอย่างมีระเบียบแบบแผนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสังคมส่วนรวมด้วยเหตุนี้ จึงทำให้บริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด ได้เติบโตคู่กับอุตสาหกรรมไทยมากว่า 20 ปี

ติดต่อฝ่ายขาย

CONTACT US

โทร:  0-2385-5030
Email: saleteam.twi@gmail.com

วิสัยทัศน์

 

เป็นผู้นำด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกและแก้วกระดาษ ระดับมาตรฐานสากล มุ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมส่วนรวม

นโยบาย

 

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก และแก้วกระดาษ ที่มีคุณภาพสูงด้วยการส่งมอบทันเวลาบรรลุความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

 

เป็นผู้ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทบรรจุภัฒฑ์พลาสติกและแก้วกระดาษเพื่อการส่งออกที่มีคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค