บรรจุลังละ 500 ใบ + ฝา 500 ใบ

แก้ว PET 16 oz + ฝา

  • 25 ใบ / แพ๊ค + ฝา 25 ใบ
    25 ชุด ( แก้ว 25 ใบ + ฝา 25 ใบ ) x 20 แพ๊ค / ลัง

  • ปาก 98 มม
    ก้น  60 มม
    สูง  120 มม

© 2017 by TWIPackage

Web Designed by Ideaflow

ติดต่อฝ่ายขาย

CONTACT US

โทร:  0-2385-5035
         0-2385-5030

Email: saleteam.twi@gmail.com

บรรจุภัณฑ์พลาสติก, บรรจุภัณฑ์กระดาษ, แก้วพลาสติก, แก้วกระดาษ, plastic packaging, packaging, paper packaging, paper cup, plastic cup, disposable cup

94/133 155 159 ซ.ขจรวิทย์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540