top of page

บรรจุภัณฑ์ แก้วกระดาษ

บรรจุภัณฑ์พลาสติก, บรรจุภัณฑ์กระดาษ, แก้วพลาสติก, แก้วกระดาษ, plastic packaging, packaging, paper packaging, paper cup, plastic cup, disposable cup

สินค้าแก้วกระดาษจากบริษัท ที.ดับบลิว.ไอ. จำกัด

แก้วกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนำไปบรรจุอาหารหรือเครื่องดื่ม นอกจากจะใช้เป็นภาชนะในการใส่อาหารและเครื่องดื่มร้อน-เย็นแล้ว แก้วกระดาษยังช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้กับแบรนด์และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีแก้วกระดาษวางจำหน่ายอย่างหลากหลายประเภท สำหรับวันนี้ T.W.I. ตราเพชรขอนำเสนอแก้วกระดาษร้อน-แก้วกระดาษเย็นคุณภาพมาตรฐานโรงงาน

แก้วกระดาษแบ่งออกเป็น 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่ แก้วกระดาษร้อนและแก้วกระดาษเย็น แก้วกระดาษทั้งสองแบบนี้จะผลิตจากกระดาษที่เคลือบด้วยโพลีเอททีลีน (Polyethylene: PE) ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวซึมเข้าสู่เนื้อกระดาษ ซึ่งมีทั้งแบบที่เคลือบ PE เพียงหน้าเดียวที่มักจะใช้กับเครื่องดื่มร้อน เช่น ชา กาแฟ และแบบเคลือบ PE ทั้ง 2 หน้าที่นิยมใช้กับเครื่องดื่มเย็นและของทอด เช่น น้ำอัดลม ไอศกรีม ลูกชิ้นทอด ไส้กรอกทอด รวมถึงแก้วกาแฟแบบผนังชั้นเดียว (Single wall) ที่จะใช้ร่วมกับปลอกกระดาษสวมแก้วกาแฟ และแก้วแบบผนังสองชั้น (Double wall) ที่จะมีความหนากว่า เก็บความร้อนได้ดีกว่านั่นเอง

bottom of page